Kích thước bảng vẽ của bộ ghi CR06

CR06 là bộ ghi dữ liệu ghi nhận thông tin bằng giấy “chart paper- part number : HZCGA0105EL001”. Ưu điểm của bộ ghi CR06 là ghi và in ngay thời điểm tại chỗ không chỉnh sửa được. Tín hiệu đầu vào của bộ ghi CR06 có 6 kênh đầu vào; chuyên dùng cho ngành dược và nhà máy sản xuất cần ghi nhận dữ liệu ngay tại thời điểm.

Ngày đăng: 11-08-2019

808 lượt xem

CR06 là bộ ghi dữ liệu ghi nhận thông tin bằng giấy “chart paper- part number : HZCGA0105EL001”. Ưu điểm của bộ ghi CR06 là ghi và in ngay thời điểm tại chỗ không chỉnh sửa được. Tín hiệu đầu vào của bộ ghi CR06 có 6 kênh đầu vào; chuyên dùng cho ngành dược và nhà máy sản xuất cần ghi nhận dữ liệu ngay tại thời điểm.
Tốc độ lấy mẫu đầu vào 10s / 6ch, tối đa
Loại đầu vào -Áp- direct voltage:  ± 10mV, 0-20mV, 0-50mV, ± 1V, 1-5V
Loại đầu vào -Dòng- direct current :  4-20mA
Cảm biến nhiệt Thermocouple:  K, T, J, E, B, S, R, G, C, N, PR40-20, PLII, L, Au-Fe
Nhiệt kế điện trở -RTD:  Pt100, Pt50, JPt100
Kích thước bảng vẽ của bộ ghi CR06- mặt trước, mặt sau, bên hong của thiết bị CR06 và panel cutting. xem thêm chi tiết tại trang 12 của Manual CR06- vui lòng click ở đây để dowload file hướng dẫn sử dụng 
kích thước bảng vẽ và panel cutting của bộ ghi CR06
Bộ phận của bộ ghi dữ liệu bằng giấy CR06
1. Giấy - chart paper - part number - HZCGA0105EL001
2. Hộp mực bộ ghi CR06 - Ribbon Cassette- WPSR188A000001A
3. Giá đỡ- khung gắn - Mounting bracket- part number "H4A14175"
4. Hướng dẫn sử dụng CR06- Instruction manual- MANUAL CR06
5. Packing-  H4H14900
Bộ phận của bộ ghi dữ liệu bằng giấy CR06
 
Các anh chị cần thêm thông tin vui lòng gọi ngay cho chúng tôi qua số điện thoại - 0902 605 368

Bình luận (0)

Gửi bình luận của bạn

Captcha