Bộ ổn nhiệt điều khiển nhiệt độ

Bộ ổn nhiệt điều khiển nhiệt độ của hãng Brainchild có bộ vi xử lý Fuzzy + PID, kết hợp hiển thị màn hình LCD 4 chữ số có độ phân giải cao hiển thị giá trị quá trình xử lý. Bộ ổn nhiệt điều khiển nhiệt độ có vỏ bọc được bảo vệ theo chuẩn IP66 và IP65 ứng dụng rất tốt trong các nhà máy có môi trường ẩm ướt và khói bụi nhiều như hoá chất, thực phẩm, nhà máy hoá dầu… theo dõi nhiệt độ trong quá trình hoạt động..

 • Bộ ổn nhiệt điều khiển nhiệt độ BTC 9100

  09-06-2018 // 1,341 lượt xem

  Bộ điều khiển nhiệt BTC9100 - 48 x 48 mm có bộ xử lý Fuzzy Logic + PID, kết hợp màn hành hiển thị LED 4 chữ số hiển thị giá trị quá trình xử lý. Công nghệ PID cho phép hiển thị thông số nhanh, hạn chế gây nhiễm từ bên ngoài . Bộ điều khiển nhiệt BTC9100 - 48 x 48 mm ứng dụng trong các nhà máy hoá chất, thực phẩm, nhà máy hoá dầu… theo dõi nhiệt độ trong quá trình hoạt động.

  Chi tiết →

 • Bộ ổn nhiệt điều khiển nhiệt độ BTC 8100

  09-06-2018 // 833 lượt xem

  Bộ điều khiển nhiệt BTC8100 - 48 x 96 mm có bộ xử lý Fuzzy Logic + PID, kết hợp màn hành hiển thị LED 4 chữ số hiển thị giá trị quá trình xử lý. Công nghệ PID cho phép hiển thị thông số nhanh, hạn chế gây nhiễm từ bên ngoài . Bộ điều khiển nhiệt BTC8100 - 48 x 96 ứng dụng trong các nhà máy hoá chất, thực phẩm, nhà máy hoá dầu… theo dõi nhiệt độ trong quá trình hoạt động.

  Chi tiết →

 • Bộ ổn nhiệt điều khiển nhiệt độ BTC 7100

  09-06-2018 // 1,088 lượt xem

  Bộ điều khiển nhiệt BTC7100 - 72 x 72 mm có bộ xử lý Fuzzy Logic + PID, kết hợp màn hành hiển thị LED 4 chữ số hiển thị giá trị quá trình xử lý. Công nghệ PID cho phép hiển thị thông số nhanh, hạn chế gây nhiễm từ bên ngoài . Bộ điều khiển nhiệt BTC 7100 ứng dụng trong các nhà máy hoá chất, thực phẩm, nhà máy hoá dầu… theo dõi nhiệt độ trong quá trình hoạt động.

  Chi tiết →

 • Bộ ổn nhiệt điều khiển nhiệt độ BTC 4100

  09-06-2018 // 1,171 lượt xem

  Bộ ổn nhiệt BTC4100 - 96 x 96 mm có bộ xử lý Fuzzy Logic + PID, kết hợp màn hành hiển thị LED 4 chữ số hiển thị giá trị quá trình xử lý. Công nghệ PID cho phép hiển thị thông số nhanh, hạn chế gây nhiễm từ bên ngoài . Bộ ổn nhiệt BTC4100 ứng dụng trong các nhà máy hoá chất, thực phẩm, nhà máy hoá dầu… theo dõi nhiệt độ trong quá trình hoạt động

  Chi tiết →

 • Bộ ổn nhiệt điều khiển nhiệt độ R22 - Fuzzy + PID

  01-11-2017 // 1,020 lượt xem

  Bộ ổn nhiệt điều khiển nhiệt độ R22 của hãng Brainchild có bộ vi xử lý Fuzzy + PID, kết hợp hiển thị màn hình LCD 4 chữ số có độ phân giải cao hiển thị giá trị quá trình xử lý. Công nghệ Fuzzy + PID cho phép thiết bị điều khiển nhiệt độ hiển thị thông số nhanh, hạn chế gây nhiễm từ bên ngoài.

  Chi tiết →

 • Bộ ổn nhiệt điều khiển nhiệt độ C42 - Fuzzy + PID

  01-11-2017 // 1,164 lượt xem

  Bộ ổn nhiệt điều khiển nhiệt độ C42 của hãng Brainchild có bộ vi xử lý Fuzzy + PID, kết hợp hiển thị màn hình LCD 4 chữ số có độ phân giải cao hiển thị giá trị quá trình xử lý. Công nghệ Fuzzy + PID cho phép thiết bị điều khiển hiển thị thông số nhanh, hạn chế gây nhiễm từ bên ngoài.

  Chi tiết →

 • Bộ ổn nhiệt điều khiển nhiệt độ C72 - Fuzzy + PID

  31-10-2017 // 1,195 lượt xem

  Bộ ổn nhiệt điều khiển nhiệt độ C72 của hãng Brainchild có bộ vi xử lý Fuzzy + PID, kết hợp hiển thị màn hình LCD 4 chữ số có độ phân giải cao hiển thị giá trị quá trình xử lý. Công nghệ Fuzzy + PID cho phép hiển thị thông số nhanh, hạn chế gây nhiễm từ bên ngoài.

  Chi tiết →