Thiết bị định lượng lấy mẫu tự động

Thiết bị dùng để lập trình tính toán liều lượng mẫu chính xác, tự động sau khi đã cài đặt các thông số. Thiết bị này sẽ điều khiển theo dõi thông số trong quá trình bơm hút và phun dung dịch theo liều lượng mẫu chính xác, tự động