Chuyên mục chia sẻ thông tin hữu ích cho khách hàng

Kiến thức thì vô hạn và sự hiểu biết của mỗi chúng ta thì có hạn, chuyên mục blog này muốn chia sẻ với các bạn những thông tin hữu ích về dòng sản phẩm của hãng Brainchild và Longerpump. Là một Đại lý của hãng chúng tôi cung cấp thông tin đến bạn thông tin dòng sản phẩm bộ ghi dữ liệu nhiệt độ, độ ẩm, áp suất, lưu lượng VR06, VR18, CR06, PR10, PR20,, PR30, màn hình HMI, bộ ổn nhiệt và dòng sản phầm bơm nhu động của hãng Longerpump.