Thiết bị giao tiếp giữa người điều hành và máy móc thiết bị trong ngành công nghiệp.

Thiết bị giao tiếp giữa người điều hành và máy móc thiết bị trong ngành công nghiệp.

 • Màn hình Smart Panels HMI 1550

  04-09-2017 // 779 lượt xem

  Màn hình SmartPanels HMI 1550 dùng WinCE 6.0, công nghệ LED, bảng rộng, độ phân giải cao hơn, kích cỡ 15”, Kết nối ethernet, máy chủ lưu trữ USB, 2 cổng nối tiếp, SD, đầu vào / ra âm thanh. Kết nối mở rộng với Profiben-DP, ProfiNet, DeviceNet, EtherNet / IP. CANopen, BACnet / IP & CC-Link. Vỏ bọc kim loại / thép không rỉ cho môi trường khắc nghiệt. Cài đặt dọc / ngang. Chuẩn IP66K phù hợp cho thực phẩm, đồ uống, dược và dầu khí.

  Chi tiết →

 • Màn hình Smart Panels HMI 1060

  04-09-2017 // 733 lượt xem

  Màn hình SmartPanels HMI 1060 dùng WinCE 6.0, công nghệ LED, bảng rộng, độ phân giải cao hơn, kích cỡ 10”, Kết nối ethernet, máy chủ lưu trữ USB, 2 cổng nối tiếp, SD, đầu vào / ra âm thanh. Kết nối mở rộng với Profiben-DP, ProfiNet, DeviceNet, EtherNet / IP. CANopen, BACnet / IP & CC-Link. Vỏ bọc kim loại / thép không rỉ cho môi trường khắc nghiệt. Cài đặt dọc / ngang. Chuẩn IP66K phù hợp cho thực phẩm, đồ uống, dược và dầu khí.

  Chi tiết →

 • Màn hình Smart Panels HMI 1050

  04-09-2017 // 730 lượt xem

  Màn hình SmartPanels HMI 1050 dùng WinCE 6.0, công nghệ LED, bảng rộng, độ phân giải cao hơn, kích cỡ 10”, Kết nối ethernet, máy chủ lưu trữ USB, 2 cổng nối tiếp, SD, đầu vào / ra âm thanh. Kết nối mở rộng với Profiben-DP, ProfiNet, DeviceNet, EtherNet / IP. CANopen, BACnet / IP & CC-Link. Vỏ bọc kim loại / thép không rỉ cho môi trường khắc nghiệt. Cài đặt dọc / ngang. Chuẩn IP66K phù hợp cho thực phẩm, đồ uống, dược và dầu khí.

  Chi tiết →

 • Màn hình Smart Panels HMI 750

  04-09-2017 // 1,041 lượt xem

  Màn hình SmartPanels HMI 750 dùng WinCE 6.0, công nghệ LED, bảng rộng, độ phân giải cao hơn, kích cỡ 7”, Kết nối ethernet, máy chủ lưu trữ USB, 2 cổng nối tiếp, SD, đầu vào / ra âm thanh. Kết nối mở rộng với Profiben-DP, ProfiNet, DeviceNet, EtherNet / IP. CANopen, BACnet / IP & CC-Link. Vỏ bọc kim loại / thép không rỉ cho môi trường khắc nghiệt. Cài đặt dọc / ngang. Chuẩn IP66K phù hợp cho thực phẩm, đồ uống, dược và dầu khí.

  Chi tiết →

 • Màn hình Smart Panels HMI 730

  04-09-2017 // 897 lượt xem

  Màn hình SmartPanels HMI 730 dùng WinCE 6.0, công nghệ LED, bảng rộng, độ phân giải cao hơn, kích cỡ 7”, Kết nối ethernet, máy chủ lưu trữ USB, 2 cổng nối tiếp, SD, đầu vào / ra âm thanh. Kết nối mở rộng với Profiben-DP, ProfiNet, DeviceNet, EtherNet / IP. CANopen, BACnet / IP & CC-Link. Vỏ bọc kim loại / thép không rỉ cho môi trường khắc nghiệt. Cài đặt dọc / ngang. Chuẩn IP66K phù hợp cho thực phẩm, đồ uống, dược và dầu khí.

  Chi tiết →

 • Màn hình Smart Panels HMI 450

  04-09-2017 // 741 lượt xem

  Màn hình SmartPanels HMI 450 dùng WinCE 6.0, công nghệ LED, bảng rộng, độ phân giải cao hơn, kích cỡ 4.3”, Kết nối ethernet, máy chủ lưu trữ USB, 2 cổng nối tiếp, SD, đầu vào / ra âm thanh. Kết nối mở rộng với Profiben-DP, ProfiNet, DeviceNet, EtherNet / IP. CANopen, BACnet / IP & CC-Link. Vỏ bọc kim loại / thép không rỉ cho môi trường khắc nghiệt. Cài đặt dọc / ngang. Chuẩn IP66K phù hợp cho thực phẩm, đồ uống, dược và dầu khí.

  Chi tiết →