Hiển thị tốc độ truyền chất lỏng ứng dụng công nghiệp trong phòng thí nghiệm

Hiển thị tốc độ truyền chất lỏng ứng dụng công nghiệp trong phòng thí nghiệm

 • Bơm Micro TML- WT3000-1FB

  24-07-2017 // 749 lượt xem

  Bơm Micro TML- WT3000-1FB Bơm Micro TML- WT3000-1FB là bộ bơm bánh răng nhỏ được thiết kế đặc biệt cho các ứng dụng pha chế và đổ hàng loạt. Các thông số và trạng thái dòng chảy được thể hiện qua màn hình LCD. Chế độ kiểm soát tốc độ dòng chảy là để truyền chất lỏng liên tục, pha chế chất lỏng với lượng đầu vào ra theo mong muốn. Bơm Micro TML- WT3000-1FB có thể điều chỉnh tốc độ dòng chảy, lưu lượng pha chế với độ chính xác cao. Nguyên liệu bơm đầu vào tương thích; áp suất đầu ra thay đổi cùng với tốc độ dòng chảy, và áp suất tối đa có thể là 1.4Mpa. Bơm có thể được điều khiển thông qua bảng điều khiển và cũng có thể điều khiển thông qua tín hiệu điều khiển bên ngoài. Bơm Micro có tốc độ dòng chảy có thể từ 85,7ml / phút đến 2571,4ml / phút. Bơm Micro TML- WT3000-1FB thích hợp ứng dụng trong phòng thí nghiệm và ứng dụng công nghiệp Tốc độ dòng chảy :85.7-2571.4ml / phút

  Chi tiết →

 • Bơm Micro TML- WT3000-1FA

  24-07-2017 // 715 lượt xem

  Bơm Micro TML- WT3000-1FA là bộ bơm bánh răng nhỏ được thiết kế đặc biệt cho các ứng dụng pha chế và đổ hàng loạt. Các thông số và trạng thái dòng chảy được thể hiện qua màn hình LCD. Chế độ kiểm soát tốc độ dòng chảy là để truyền chất lỏng liên tục, pha chế chất lỏng với lượng đầu vào ra theo mong muốn. Bơm Micro TML- WT3000-1FA có thể điều chỉnh tốc độ dòng chảy, lưu lượng pha chế với độ chính xác cao. Nguyên liệu bơm đầu vào tương thích; áp suất đầu ra thay đổi cùng với tốc độ dòng chảy, và áp suất tối đa có thể là 1.4Mpa. Bơm có thể được điều khiển thông qua bảng điều khiển và cũng có thể điều khiển thông qua tín hiệu điều khiển bên ngoài. Bơm Micro có tốc độ dòng chảy có thể từ 85,7ml / phút đến 2571,4ml / phút. Bơm Micro TML-WT3000-1FA thích hợp ứng dụng trong phòng thí nghiệm và ứng dụng công nghiệp Tốc độ dòng chảy :85.7-2571.4ml / phút

  Chi tiết →

 • Bơm Micro TML- WT3000-1JB

  24-07-2017 // 757 lượt xem

  Bơm Micro TML- WT3000-1JB Bơm Micro TML- WT3000-1JB là bộ bơm bánh răng nhỏ có chức năng truyền chắc lỏng liên tục. Với các đầu bơm khác nhau, có tốc độ dòng chảy có thể từ 85,7ml / phút đến 2571,4ml / phút. Nguyên liệu bơm đầu vào tương thích . Áp suất đầu ra thay đổi cùng với tốc độ dòng chảy, và áp suất tối đa có thể là 1.4Mpa. Bơm có thể được điều khiển thông qua bảng điều khiển và cũng có thể điều khiển thông qua tín hiệu điều khiển bên ngoài. Bơm Micro TML- WT3000-1JB thích hợp ứng dụng trong phòng thí nghiệm và ứng dụng công nghiệp Tốc độ dòng chảy :85.7-2571.4ml / phút

  Chi tiết →

 • Bơm Micro TML- WT3000-1JA

  24-07-2017 // 694 lượt xem

  Bơm Micro TML- WT3000-1JA TML- WT3000-1JA là bộ bơm Micro bánh răng có chức năng truyền chắc lỏng liên tục. Với các đầu bơm khác nhau, có tốc độ dòng chảy có thể từ 85,7ml / phút đến 2571,4ml / phút. Nguyên liệu bơm đầu vào tương thích . Áp suất đầu ra thay đổi cùng với tốc độ dòng chảy, và áp suất tối đa có thể là 0.8Mpa. Bơm có thể được điều khiển thông qua bảng điều khiển và cũng có thể điều khiển thông qua tín hiệu điều khiển bên ngoài. Bơm Micro TML- WT3000-1JA thích hợp ứng dụng trong phòng thí nghiệm và ứng dụng công nghiệp Tốc độ dòng chảy :85.7-2571.4ml / phút

  Chi tiết →