Bơm nhu động chuyên dùng cho chiết rót và pha chế trong hệ thống

Bơm nhu động của hãng Longerpump được phân phối tại đại lý chính ở Việt Nam có rất nhiều dòng bơm nhu động cho khách hàng chọn lựa. Hiện tại nhà máy có môt số dòng bơm nhu động chuyên dùng cho hệ thống chiết rót và pha chế có thể thiết lập tốc độ đo lưu lượng khác nhau. Với dòng bơm nhu động dùng cho chiết rót cả hệ thống có các model saU FU4B, FU5B với bộ điều khiển FC32S, FK1-100Z, FB16-1, HM04-01

 • Bộ chiết rót HMD04-1 cho hệ thống dùng đầu kim hút đẩy

  20-06-2018 // 1,079 lượt xem

  Bộ chiết rót HMD04-1 dùng đầu kim hút đẩy chuyên dùng cho các hệ thống chiết rót chất lỏng tự động, một bộ gồm 4 kênh với 4 đầu kim hút đẩy và điều khiển thông qua qua bộ điều khiển kiểm soát 4 kênh

  Chi tiết →

 • Bộ điều khiển FC32S-1 cho bộ chiết rót FU4B-1 và FU5B-1

  18-06-2018 // 1,206 lượt xem

  Bộ điều kiển FC32S-1 của 2 bộ chiết rót FU4B-1 và bộ chiết rót FU5B-1 chuyên dùng cho các hệ thống chiết rót chất lỏng tự động. Bộ điều khiển FC32S-1 có màn hình LCD 7 inch. Bộ điều khiển và bộ chiết rót được lắp rắp tách biệt giúp chúng ta để tháo lăp

  Chi tiết →

 • Bộ chiết rót FB16-1 cho hệ thống dùng đầu bơm nhu động

  13-06-2018 // 1,179 lượt xem

  Bộ chiết rót FB16-1 dùng đầu bơm nhu động chuyên dùng cho các hệ thống chiết rót chất lỏng tự động, một bộ gồm 4 kênh với 4 đầu bơm nhu động và điều khiển thông qua bộ điều khiển tích rời. Bộ chiết rót FB16-1 dùng bơm nhu động DMD15-13 có độ chính xác cao hơn bộ chiết rót FK1-100Z.

  Chi tiết →

 • Bộ chiết rót FU5B-1 cho hệ thống dùng đầu bơm nhu động

  13-06-2018 // 1,229 lượt xem

  Bộ chiết rót FU5B-1 dùng đầu bơm nhu động chuyên dùng cho các hệ thống chiết rót chất lỏng tự động, một bộ gồm 5 kênh với 5 đầu bơm nhu động và điều khiển thông qua qua bộ điều khiển FC32S-1. Bộ chiết rót có thể được điều khiển máy tính, qua cổng giao tiếp RS485,modbus protocol...

  Chi tiết →

 • Bộ chiết rót FU4B-1 cho hệ thống dùng đầu bơm nhu động

  13-06-2018 // 1,052 lượt xem

  Bộ chiết rót FU4B-1 dùng đầu bơm nhu động chuyên dùng cho các hệ thống chiết rót chất lỏng tự động, một bộ gồm 4 kênh với 4 đầu bơm nhu động và điều khiển thông qua qua bộ điều khiển FC32S-1. Bộ chiết rót có thể được điều khiển máy tính, qua cổng giao tiếp RS485,modbus protocol...

  Chi tiết →

 • Bộ chiết rót FK1-100Z cho hệ thống dùng đầu bơm nhu động

  13-06-2018 // 1,222 lượt xem

  Bơm nhu động FK1-100Z chuyên dùng cho các hệ thống chiết rót chất lỏng tự động, một bộ gồm 4 đầu tách biệt và điều khiển thông qua qua bộ điều khiển. Bộ chiết rót có thể được điều khiển máy tính hoặc qua cổng giao tiếp RS485.

  Chi tiết →