Thiết bị định lượng lấy mẫu tự động siêu chính xác chuyên dùng trong phòng thí nghiệm của hãng Longerpump

Thiết bị định lượng lấy mẫu tự động siêu chính xác chuyên dùng trong phòng thí nghiệm của hãng Longerpump. quản lý truy xuất dữ liệu người dùng chuẩn 21 CFR Part 11 định lượng dung tích siêu chính xác +/- 0.35%, nhắc nhở cảnh cáo người dùng khi dung dịch rơi. Số lượng đầu hút dịch tùy chọn theo nhu cầu của người dùng từ một kênh lên đến 10 kênh chiết. Phần mêm ứng dụng chuyên biệt trên Laptop PC cho phép người dùng tự cài đặt thông số theo mong muốn. Thiết bị định lương hút và đẩy chất lỏng bằng ống Syringe siêu chính xác của hãng Longer là dòng thiết bị định lương cao cấp thuộc tập đoàn Halma từ UK , Chúng tôi chuyên hoạt động trên 3 lĩnh vực : an toàn, môi trường & Phân tích và Y tế. Mục đích là để phát triển một tương lai an toàn hơn, sạch hơn, lành mạnh hơn cho tất cả mọi người, hàng ngày.

  • 10 điểm nổi bật thiết bị định lượng dLSP 500 series của hãng Longerpump

    01-10-2022 // 699 lượt xem

    Thiết bị định lượng lấy mẫu tự động siêu chính xác dLSP 500 series của hãng Longerpump chuyên dùng trong phòng thí nghiệm. quản lý truy xuất dữ liệu người dùng theo chuẩn 21 CFR Part 11 định lượng dung tích siêu chính xác +/- 0.35%, nhắc nhở cảnh cáo người dùng khi dung dịch rơi. Số lượng đầu hút dịch tùy chọn theo nhu cầu của người dùng từ một kênh lên đến 10 kênh chiết. Phần mềm ứng dụng chuyên biệt trên Laptop PC cho phép người dùng tự cài đặt thông số theo mong muốn. Là dòng thiết bị cao cấp hiệu quả cao chuyên dùng cho phòng thí của hãng Longerpump. Longer là một trong những công ty cao thuộc tập đoàn Halma của UK.

    Chi tiết →