Ngõ vào của bộ ghi dữ liệu recorder- BrainChild

Analog input - input signals -Ngõ vào của bộ ghi dữ liệu recorder- BrainChild Thermocouples: J, K, T, E, B, R, S, N, L, U, P, W5, W3, LR, A1, A2, A3, M , RTD: Pt50, Pt100, Pt200, Pt500, Pt1000 (α =0.00385), Pt50, Pt100 (α =0.00391) JPt50, JPt100, JPt200, JPt500, JPt1000 (α =0.003916) Cu10 (α =0.00427), Cu50, Cu100(α =0.00426, 0.00428), Ni100, Ni200, Ni500, Ni1000 (α =0.00617) , Current (mA), Voltage (Volts, mV )

Ngày đăng: 02-10-2019

1,224 lượt xem

Thông số chung của bộ ghi dữ liệu - General Specification
Tính năng của bộ ghi dữ liệu nhiệt áp suất brainchild
Analog input - input signals -Ngõ vào của bộ ghi dữ liệu recorder- BrainChild
Thermocouples: J, K, T, E, B, R, S, N, L, U, P, W5, W3, LR, A1, A2, A3, M , RTD: Pt50, Pt100, Pt200, Pt500, Pt1000 (α =0.00385), Pt50, Pt100 (α =0.00391)  JPt50, JPt100, JPt200, JPt500, JPt1000 (α =0.003916) Cu10 (α =0.00427), Cu50, Cu100(α =0.00426, 0.00428), Ni100, Ni200, Ni500, Ni1000 (α =0.00617) , Current (mA), Voltage (Volts, mV ). Thông tin chi tiết về dãy đo của từ loại cảm biến đầu vào của bộ ghi PR20, PR10, PR30 vượt trội hơn hãy bộ ghi VR06, VR18 như sau:
Cảm biến ngõ vào dùng cho bộ ghi dữ liệu PR20 ghi dữ liệu nhiệt áp suất BrainChild
=>CLICK VÀO ĐÂY để lưu lại những tính năng của bộ ghi recorder PR20, PR10, PR30 cũng như các thông số của analog input ngõ vào của bộ ghi BrainChild. Hãy goi cho chúng tôi qua số điên thoai - 0902 605 368 để được tư vấn kỹ hơn !!
 
 
 

Bình luận (0)

Gửi bình luận của bạn

Captcha